1. علی اسدی , محمد کافی , جعفر نباتی , مرتضی گلدانی , بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۹۳۳-۹۴۱
 2. محمد بنایان اول , مرتضی گلدانی , محمدرضا نادری , سارا اسدی , بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۸۳۹-۸۵۱
 3. ندا اوژن , مرتضی گلدانی , حسنعلی نقدی , علی مهر آفرین , مهدی پارسا , تغییرات میزان نپتالاکتون و خصوصیات بیوشیمیایی پونه‎سای‎گربه‎ای(Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای ترکیبات محرک‎زیستی , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۲-۴۴
 4. صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 5. هادی خاوری , مرتضی گلدانی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمود شور , تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۴۳-۶۵۰
 6. سیامک فولادی , مرتضی گلدانی , رضا قربانی , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۱-۵۷
 7. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰-۳۱
 8. مریم کمالی , مرتضی گلدانی , ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاری , علوم آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱-۱۴
 9. مرتضی گلدانی , مریم کمالی , ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۱-۱۰۲
 10. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۹-۲۱۷
 11. مرتضی گلدانی , حسین زارع , مریم کمالی , تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۳۶۶-۳۷۵
 12. مرتضی گلدانی , مریم جوادی , احمد نظامی , تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۸۱-۹۲
 13. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حسن فیضی , مرتضی گلدانی , اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۳
 14. مرتضی گلدانی , مریم کمالی , سعیده محتشمی , عسکر غنی , تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریح , پژوهش های خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۵۷-۲۶۹
 15. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰-۳۱
 16. احمد نظامی , مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , مرتضی گلدانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۲۲-۲۳۵
 17. مرتضی گلدانی , احسان کشمیری , تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۵۲۸-۵۳۶
 18. محمد مقدم , مرتضی علیرضایی نغندر , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۵۰۹-۵۲۱
 19. حمید شریفی حشمت اباد , مرتضی گلدانی , تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشی , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۴۹-۵۹
 20. مرتضی گلدانی , صدیقه مزروعی , تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۶۸-۱۷۵
 21. مریم حاجی بابائی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , احمد نظامی , ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷۱-۸۴
 22. شهربانو طاهرابادی , مرتضی گلدانی , شایسته طاهر آبادی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۶-۲۲
 23. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۹-۴۱
 24. مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری , مرتضی گلدانی , بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۳-۳۱
 25. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۳۱-۲۴۱
 26. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۱-۳۹
 27. سید فاضل فاضلی کاخکی , مرتضی گلدانی , مریم کمالی , بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaCl , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۷-۳۲
 28. مرتضی گلدانی , سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۵۹۷-۶۰۴
 29. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۶۵-۶۷۶
 30. سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مرتضی گلدانی , تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۶۰-۳۶۸
 31. مرتضی گلدانی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۲۷-۱۳۶
 32. سید فاضل فاضلی کاخکی , محمد غیاث آبادی , مرتضی گلدانی , اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۶۵-۷۷
 33. مرتضی گلدانی , مریم کمالی , ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.) , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱-۱۲
 34. محمدرضا نادری , مرتضی گلدانی , محمد بنایان اول , تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴۷-۶۱
 35. مرتضی گلدانی , محمدعلی فرجیان مشهدی , اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۷
 36. محمود شور , زهرا کریمیان , مرتضی گلدانی , اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۲۷-۲۳۴
 37. محسن محمدی مقرب , محمدحسین عباسپور فرد , مرتضی گلدانی , باقر عمادی , تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۶-۲۳
 38. محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان , بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۰
 39. محمود شور , ملیحه بهزادی مقدم , مرتضی گلدانی , مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۸۵
 40. مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , جعفر نباتی , مرتضی علیرضائی نغندر , اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۶۱
 41. مرتضی گلدانی , اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های ریحان Ocimum basilicum L , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۱۲-۴۲۰
 42. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۸
 43. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۴۵۷-۱۴۶۷
 44. یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , جعفر نباتی , مرتضی علیرضائی نقندر , تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۵۹-۱۶۸
 45. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۵۰
 46. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کمیت و کیفت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت (Zea maize L.) در شرایط گلخانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۷۲-۱۸۰
 47. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها ( , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۳۶۲-۳۷۴
 48. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۲۷
 49. الهه مرادی مرجانه , مرتضی گلدانی , ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۳۳-۴۵
 50. مرتضی گلدانی , اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های کنجد(. Sesamum indicum L) در شرایط گلخانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۶۵۸-۶۶۶
 51. مرتضی گلدانی , مریم کمالی , تاثیر پرواکسید هیدروژن برکمبود آب در گیاهان گل تکمه‌ای (Gomphrena globosa L.) و تاج ‌خروس زینتی (Amaranthus tricolor L.) , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۶۵-۸۱
 52. مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی , Pepo peter , تاثیر عناصر غذایی پرمصرف (NPK) بر برخی از خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت (Zea maize L.) KWS2360) و (Ressuda Pionee در محیط آبکشت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۴۵۹-۴۷۳
 53. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۹۵-۶۰۴
 54. محمود شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۶۸-۱۷۵
 55. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۶۳-۷۴